Sabiedrības līdzdalība

Aicinām sabiedrību piedalīties SIA "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" Latgales reģionālā pārvalde ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē

09.11.2018

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 46. punktam, VUGD aicina sabiedrību iesaistīties SIA "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE"  Latgales reģionālā pārvalde ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām sabiedrību piedalīties SIA „LatRosTrans” ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē

09.11.2018

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 46. punktam, VUGD aicina sabiedrību iesaistīties SIA „LatRosTrans” ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām sabiedrību piedalīties SIA "INTERGAZ" ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē

09.11.2018

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 46. punktam, VUGD aicina sabiedrību iesaistīties SIA "INTERGAZ" ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām sabiedrību piedalīties SIA „PARS TERMINĀLS” ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē

06.11.2018

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 46. punktam, VUGD aicina sabiedrību iesaistīties SIA „PARS TERMINĀLS” ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām sabiedrību piedalīties AS “B.L.B Baltijas Termināls” ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē

06.11.2018

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 46. punktam, VUGD aicina sabiedrību iesaistīties AS “B.L.B Baltijas Termināls” ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām sabiedrību piedalīties SIA “Cargo Concept” ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē

06.11.2018

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 46. punktam, VUGD aicina sabiedrību iesaistīties SIA “Cargo Concept” ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām sabiedrību piedalīties AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS" ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē

02.11.2018

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 46. punktam, VUGD aicina sabiedrību iesaistīties AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS"   ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām sabiedrību piedalīties SIA „Pirmas” Naftas bāze ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē

02.11.2018

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 46. punktam, VUGD aicina sabiedrību iesaistīties  SIA „Pirmas” Naftas bāze   ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē.