Par lobētājiem sniedzamie datiPrint

PAR LOBĒTĀJU SNIEDZAMIE DATI

 

Lobēšanas datums

 

Lobētājs

Lēmuma sagatavošanas process

Komunikācija ar lobētāju

Amatpersona ar kuras starpniecību notikusi lobēšana

    (fiziskas personas vārds, uzvārds, juridiskās personas, ko lobētājs pārstāv, nosaukums) saistībā ar kuru lobēšana ir notikusi  

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija rīkojumā Nr. 435 „Par koncepciju "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā" un Koncepcijā „Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība” noteikto:

Lobēšana – apzināta un sistemātiska komunikācija ar publiskās varas subjektiem nolūkā ietekmēt lēmuma pieņemšanas procesu noteiktu privātpersonu interešu īstenošanai.

Lobēšana ir likumīga – tikmēr, kamēr tā nav saistīta ar kukuļošanu vai nepienākošos priekšrocību vai pretlikumīgu labumu pieņemšanu.

Koncepcijas mērķis ir ļaut nodrošināt atklātību par to valstisko lēmumu pieņemšanu, kas ir tapuši atsevišķu personu vai grupu interesēs.