Noslēdzas VUGD konkurss “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!”Print

Noskaidroti VUGD konkursa bērniem “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks” uzvarētāji❗️
🧯Vecuma grupā no 4 līdz 6 gadiem balvas iegūst: Ksenija M. (4 gadi), Kārlis S.(5 gadi) un Ralfs kopā ar māsu Emīliju Līvu, kas no papīra izgatavoja ugunsdzēsēju glābēju automašīnu.
🧯Vecuma grupā no 7-10 gadiem balvas ieguvuši: Marks R. (7 gadi), Madara R. (7 gadi) un Emīls Z. (7 gadi).
🧯Vecuma grupā no 11-14 gadiem balvas iegūst: Kristers Ž. (12 gadi), Nellija R. (14 gadi) un Žanete M.(12 gadi).

 

 

 

 

Sveicam uzvarētājus un paldies visiem, visiem, kas piedalījās! Kopumā saņēmām rekordlielu darbu skaitu - 163 zīmējumus un 1616 izpildītus testus. Ar uzvarētājiem šonedēļ sazināsimies individuāli!

 

Vispārējs apraksts

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) rīko konkursu “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!” (turpmāk – konkurss), aicinot bērnus palidināt zināšanas par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos.   

Konkursa mērķis un uzdevums

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu izpratni par ugunsdrošības jautājumiem un rīcību bīstamās situācijās, kā arī izglītot par ugunsdzēsēja glābēja profesiju un VUGD darbu.

Konkursa uzdevums ir:

  1. Bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam – zīmējums par tēmu “Sveiciens ugunsdzēsējam glābējam!”.

  2. Bērniem no 7 līdz 10 gadu vecumam – jāizpilda VUGD tests par ugunsdrošību.

  3. Bērniem no 11 līdz 14 gadu vecumam – jāizpilda VUGD tests par ugunsdrošību.

Konkursa norises laiks

Konkursa norise no šī gada 2. aprīļa līdz 13. aprīlim.

Konkursa darbu iesniegšana

Bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam – zīmējums par tēmu “Sveiciens ugunsdzēsējam glābējam!” (nofotografēts radošais darbs bērna vecākam vai aizbildnim jāatsūta uz e-pastu vugd.gov.lvprese ar norādi – VUGD konkursam, norādot bērna vārdu, uzvārdu, vecumu un vecāka vai aizbildņa kontakttālruni).

Bērniem no 7 līdz 10 gadu vecumam – jāizpilda VUGD tests par ugunsdrošību tiešsaistē www.visidati.lv/aptauja/1562785587/, kur testa sākumā jānorāda savu vārdu, uzvārdu, vecumu un kontakttālruni. Testu iespējams aizpildīt vienu reizi.

Bērniem no 11 līdz 14 gadu vecumam – jāizpilda VUGD tests par ugunsdrošību tiešsaistēwww.visidati.lv/aptauja/1564843916/, kur testa sākumā jānorāda savu vārdu, uzvārdu, vecumu, e-pasta adresi un kontakttālruni. Testu iespējams aizpildīt vienu reizi.

Konkursā iesniegto darbu diskvalifikācija

Konkursa rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt (nevērtēt) jebkuru no konkursā iesniegtajiem darbiem, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām, tajā skaitā, ja:

- pastāv aizdomas, ka iesniegtais darbs nav norādītā autora darbs;

- iesniegtajā darbā (zīmējumos) attēloti aizliegti, naidu kurinoši, nepatiesi, maldinoši, aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, vulgāri, musinoši, diskriminējoši vai zaimojoši motīvi;

- dalībai konkursā (zīmējumos) aizliegts izmantot citu autoru ar autortiesībām aizsargātus darbus.

Konkursa vērtēšana un apbalvošana

Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti trīs darbi:

Bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam – tiks izvēlēti trīs labākie darbi, kuri katrs balvās saņems dūmu detektoru un piecas ieejas kartes, lai kopā ar ģimeni apmeklētu Latvijas Ugunsdzēsības muzeju, kā arī suvenīrus no VUGD.

Bērniem no 7 līdz 10 gadu vecumam – no tiem, kuri būs iesūtījuši pareizās atbildes, tiks izlozēti 3 laimīgie, kuri katrs saņems balvas – dūmu detektoru un piecas ieejas kartes, lai ar ģimeni apmeklētu Latvijas Ugunsdzēsības muzeju, kā arī suvenīrus no VUGD.

Bērniem no 11 līdz 14 gadu vecumam – no tiem, kuri būs iesūtījuši pareizās atbildes, tiks izlozēti 3 laimīgie, kuri katrs saņems balvas –dūmu detektoru un piecas ieejas kartes, lai ar ģimeni apmeklētu Latvijas Ugunsdzēsības muzeju, kā arī suvenīri no VUGD.

Iesniegtos darbus, kas norādīti 6.1.1. punktā, vērtēs VUGD komisija trīs cilvēku sastāvā

Ar godalgoto darbu autoriem un izlozē laimējušie dalībniekiem VUGD sazināsies personīgi, lai vienotos par balvu saņemšanu. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti arī VUGD sociālo tīklu kontos.

Citi nosacījumi

Konkursā iesniegtie personu dati tiks izmantoti, lai varētu sazināties ar labāko darbu autoriem un netiks uzglabāti vai izmantoti citiem mērķiem.

Iesniedzot radošos mājasdarbus dalībai konkursā, darbu autori tos bez atlīdzības nodod VUGD īpašumā, kas patur tiesības iesniegto/-os darbus izmantot informatīvi izglītojošos pasākumos, norādot autora vārdu un uzvārdu.

Plašākai informācijai: VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa:e-pasts:vugd.gov.lvprese.

 

Sagatavoja: VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa