Plānotie iepirkumi 2019.gadāPrint

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iepirkumu plānu 2019.gadam var apskatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā.