Par specializēto transportlīdzekļu iegādi (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2018/89)Print