Iepirkumu aktualitātes

Apspriede par ikdienas formas tērpu un to priekšmetu piegādi (uz trīs gadiem)

24.07.2020

Lai sagatavotu iepirkuma tehnisko specifikāciju un nolikumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pirms iepirkuma “Ikdienas formas tērpu un to priekšmetu piegāde (uz trīs gadiem)”sākšanas uzaicina piegādātājus uz publisko apspriedi.

Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzes izveidošana

08.06.2020

Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzes (turpmāk – KaZa) izveidošana un attiecīgas informācijas uzkrāšana ir būtiska riska novērtēšanas procesā, lai samazinātu nenoteiktības faktoru, kas attiecas uz apdraudējuma atgadīšanās biežumu (varbūtību) un apdraudējuma iespējamām sekām. KaZa informācijas uzkrāšana palīdz veikt notikuma analīzi par zaudējuma iemesliem, izstrādāt rīcības programmas, plānus un tiesību aktus, plānot pasākumus un resursus, lai novērstu vai mazinātu apdraudējuma atgadīšanos, ka arī lai izpildītu Latvijas starptautiskās apņemšanās, kas noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās Konvencijā par klimata pārmaiņām, īpaši Parīzes nolīgumā, ANO rezolūcijā “Mūsu pasaules pārveidošana: Ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam” jeb “Dienaskārtība 2030” un Sendai katastrofu risku mazināšanas ietvarprogrammu 2015.-2030.gadam. Pašlaik Latvijā nav tehniska risinājuma vai rīka, kas nodrošinātu minētas informācijas apkopošanas, strukturēšanas un analīzes iespējas.  Šī dokumenta nolūks ir definēt darba uzdevumu KaZa izveidošanas izpētei, tehniskās specifikācijas sagatavošanai, risinājuma izstrādei un/vai integrācijai ar citām sistēmām.   Darba uzdevums par Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzes izstrādi 

Pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām

18.05.2020

Pētījuma nolūks par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas tehnoloģijām ir definēt prasības ABS+ vispārējai izpētei un apkopot prasības ABS+ ieviešanai. Pētījuma rezultāta paredzēti, lai atbalstītu Elektronisko sakaru regulas 110.panta pirmā punkta prasības izpildi. Pētījuma mērķauditorija ir VUGD kā ABS+ lietotājs, IeM IC kā ABS+ uzturētājs un citas  personas, kuras ir ieinteresētas nodrošināt šajā dokumentā definēto Darba uzdevumu izpildi, kā potenciālais piegādātājs, kā arī sabiedrība kas ir patiesā labuma guvējs.   Darba uzdevums pētījumam par Valsts agrīnām brīdināšanas sistēmām 

Augstas caurgājības autocisterna

28.04.2020

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigāde piedalās projektā par specializētās tehnikas un aprīkojuma iegādi. Projektā būs nepieciešams iegādāties vienu Augstas caurgājības autocisternu 4 x 4 (skat.pielikumu zemāk). Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai un, iespējams, transportlīdzekļa tehniskās specifikācijas precizēšanai līdz 20.05.2020. (ieskaitot) tiek veikta tirgus izpēte, ar mērķi noskaidrot transportlīdzekļa paredzamo iegādes cenu. Plānotais iegādes datums 2021.gads, iepirkuma izsludināšana ap 2020.gada jūniju.