BJVP prezidentūra

Latvijas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē 2018/2019

Integritāte un sabiedrības drošība Šobrīd iedzīvotājus un valsts iestādes, it īpaši tiesībaizsardzības un civilās aizsardzības dienestus, Baltijas jūras reģionā vieno kopīga atbildība – kopējas sabiedrības drošības kultūras izveidošana. Latvijas mērķis ir veicināt saskaņotu rīcību visā reģionā, saskaroties ar sabiedrības drošības apdraudējumiem. Pamatojoties uz pozitīvajiem rezultātiem, kas sasniegti iepriekšējo prezidentūru laikā, un, lai veicinātu šo procesu, Latvija prezidentūras laikā pievērsīsies šādiem jautājumiem: Sadarbības uzlabošana civilās aizsardzības jomā reģionā, lai stiprinātu noturību ārkārtas situācijās un katastrofu gadījumos; Cīņa pret cilvēku tirdzniecību, lai novērstu un mazinātu šī smagā nozieguma sekas; Organizētās noziedzības apkarošana un robežu pārvaldības stiprināšana.

VUGD organizē starptautisku konferenci “Sabiedrības drošība Baltijas jūras reģionā: izaicinājumi un risinājumi”

No 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam ilgst Latvijas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē (BJVP). Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) no Latvijas puses ir atbildīgā iestāde par darbu darba grupā “Civilās aizsardzības tīkls” un šīs prezidentūras ietvaros organizē vairākus pasākumus.

Baltijas jūras valstu padomes seminārs par CBRNE jautājumiem

No 8. līdz 9.oktobrim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) organizēja eksperta līmeņa semināru par ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo un sprāgstvielu (CBRNE) saistīto negadījumu pārvaldīšanu un atbildīgo institūciju kapacitātes stiprināšanu Baltijas jūras reģionā.