Par ugunsdzēsības aparātiemPrint

2016.gadā, kad stājās spēkā esošā Ugunsdrošības noteikumu redakcija, noteikumos tika paredzēts pielāgošanās laiks līdz 2020.gada 1.janvārim, kad viendzīvokļa objektu jānodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātu no ieteikuma par to, kā parūpēties par ugunsdrošību mājoklī, kļūs par obligātu prasību.

Kas nosaka to, ka privārmājās obligāti jābūt ugunsdzēsības aparātam?

2016.gadā, kad stājās spēkā esošā Ugunsdrošības noteikumu redakcija, noteikumos tika paredzēts pielāgošanās laiks līdz 2020.gada 1.janvārim, kad dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos un viendzīvokļa objektu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātu no ieteikuma par to, kā parūpēties par ugunsdrošību mājoklī, kļūs par obligātu prasību.

Ugunsdzēsības aparāts privātmājā lieti noderēs neliela ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegšanās sākuma stadijā. Jāatceras, ka ugunsdzēsības aparātu drīkst izmantot tikai tad, ja dzēšana nedara draudus veselībai un dzīvībai. Ja notikusi ugunsnelaime – izvērtējiet situāciju un neapdraudiet sevi, bet nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un izsauciet ugunsdzēsējus glābējus!

Svarīgi atcerēties, ka ugunsdzēsības aparātam ir jābūt novietotam redzamā, viegli pieejamā vietā!

Kas jāņem vērā, iegādājoties ugunsdzēsības aparātu?

Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, jāpievērš uzmanību tam, lai uz tā korpusa būtu iestrādāts (iespiests) individuālais vai partijas numurs. Savukārt ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja jābūt vismaz 21A 113B (kur skaitlis nozīmē, cik lielu ugunsgrēku iespējams nodzēst, bet burts ugunsgrēka klasi: A – kad deg cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B – kad deg šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti).

Tirdzniecības vietās iespējams iegādāties ūdens-putu, ogļskābās gāzes (CO2) un pulvera ugunsdzēsības aparātus.
 
Kas turpmāk būs jādara saistībā ar ugunsdzēsības aparātu uzturēšanu?

Uzturot ugunsdzēsības aparātu, mājas saimniekam būs jāveic vizuālā apskate (vai aparāts nav bojāts un ir atbilstošs spiediena rādījums), bet tehniskā apkope jāveic sertificētos apkopes punktos saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu vai arī, ja termiņš nav noteikts, tad reizi piecos gados.

Starp ugunsdzēsības aparāta tehniskajām apkopēm veicama vizuāla pārbaude vismaz reizi gadā vai reizi sešos mēnešos, ja pastāv vandālisma risks vai atmosfēras apstākļu iedarbība. Atšķirībā no tehniskās apkopes, vizuālās pārbaudies veikšanai, nav nepieciešamas īpašas prasmes vai izglītība ugunsdrošības jomā. Vizuālās apskates nolūks ir pārliecināties, vai aparātam nav mehānisku bojājumu, korozijas un vai ir pietiekams spiediens. (Mehāniski bojājumi, korozija, nepietiekams spiediens arī ir biežāk novērotās problēmas).

Kur veikt tehnisko apkopi?

Informācija par sertificētajiem apkopes punktiem pieejama šeit:  https://vugd.gov.lv/lat/par_vugd/darbibas_sferas/ugunsdrosibas_uzraudziba/informacija_par_sertificetiem_ugunsdzesibas_aparatu_apkopes_punktiem