E-iesniegumiPrint

Pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu (lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums)  nosūtīšanu iestādei. Lai nosūtītu e-iesniegumu dodieties uz www.latvija.lv E-pakalpojumu sadaļu E-iesniegums iestādei. Šo iesniegumu iesniegšanu un izskatīšanu regulē Iesniegumu likums. (Iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.)