Par Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācijuPrint

LUSF Valde

LUSF Valdes kopsapulču protokoli:

LUSF 2017.gada 9.marta protokols

LUSF 2016.gada 18.februāra protokols 

LUSF 2014.gada 22.decembra protokols

LUSF Valdes 2013.gada 10.maija protokols

LUSF Valdes 2013.gada 10.decembra protokols

LUSF Valdes 2012.gada protokols

LUSF Valdes 2011.gada protokols

___________________________________________________

LUSF reģistrācijas apliecība

LUSF statūti

Sporta federācijas atzīšanas apliecība

Starptautiskās ugunsdzēsēju glābēju sporta federācijas sertifikāts

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmums (2014)

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmums (2017)

____________________________________________________

Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācijas biedri:

LUSF reģistrēto biedru (juridisko personu) skaits – 2.

LUSF kolektīvajos biedros nodarbojošos personu skaits – 300.

LUSF kolektīvajos biedros nodarbojošos bērnu-jauniešu skaits (dzimuši 1997.gadā un vēlāk) – 50.

Jauno biedru iestāšanās iesniegums

Latvijas Ugunsdzēsības asociācija

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

_____________________________________________________

Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību

LUSF Tiesnešu saraksts