Print

1965.-1975.gads

 

Saskaņā ar PSRS Ministru padomes 1966.gada maija lēmumu „Par ugunsdzēsības organizācijas uzlabošanu valstī”, tika noteikti divi galvenie ugunsdzēsības dienestu veidi: profesionālais, kurā ietilpst Iekšlietu ministrijas militarizētā, nemilitarizētā un resoru ugunsdzēsība, un brīvprātīgais.

 

1966.gada septembrī Latvijas PSR Ministru padome pieņēma lēmumu izveidot Sabiedriskās kārtības sargāšanas ministrijas (no 1969.gada Iekšlietu ministrija) Profesionālo ugunsdzēsības dienestu, kuram pakļāva esošos dienestus rajonu centros, pilsētās, ciematos un tautsaimniecības objektos. Valsts ugunsdrošības uzraudzības profilaktisko darbu veica pilsētu un rajonu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības, profesionālā ugunsdzēsības dienesta vienības un pilsētu militarizētā ugunsdzēsēju dienesta profilakses grupas.

 

1965.gadā, atzīmējot Rīgas pilsētas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 100 gadu jubileju, notika plašas svinības un Kundziņsalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības telpās tika rīkota izstāde par ugunsdzēsības vēsturi, kas bija pirmā Padomju Latvijas laika izstāde par ugunsdzēsību.

 

Saskaņā ar 1970.gada PSRS Ministru padomes lēmumu „Par tautsaimniecības objektu ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanu”, 70. gados daudz strādāja pie signalizāciju un automātisko ugunsgrēku dzēšanas sistēmu ieviešanas objektos.

 

1974.gadā Ķengaraga ielā 3, Rīgā, tika uzcelts jauns depo, uz kurieni pārcēlās Mācību vienība. Tajā bija ierīkots viss nepieciešamais mācību procesam, kā arī garāža desmit automobiļiem.

 

70.gados Ugunsdzēsības pārvaldē izveidoja Civilās aizsardzības un kara mobilizācijas nodaļu, kuras uzdevums bija koordinēt un vadīt civilās aizsardzības darbu visā Latvijas teritorijā.

 

1972.gadā Rīgā notika pirmās Vissavienības sacensības ugunsdzēsības sportā.