Print

1945.-1955.gads

 

1945.gada beigās norisinājās pirmā pēckara Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību konference, kuras laikā nodibināja vienotu LPSR Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. To vadīja LPSR Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību Centrālā padome.

 

1946.gadā PSRS Ministru padome apstiprināja nolikumu "Par PSRS IeM militarizēto ugunsdzēsības dienestu", kurā bija noteikts, ka militarizēto ugunsdzēsības dienestu (no 1949. līdz 1956.gadam Atsevišķās militarizētās ugunsdzēsēju komandas) varēja organizēt svarīgākajos administratīvajos centros un rūpnieciskajos objektos ar valstiski svarīgu nozīmi vai paaugstinātu ugunsbīstamību. Militarizētā ugunsdzēsības dienesta personālsastāvs pakļāvās padomju armijas ierindas, disciplīnas un iekšējā dienesta reglamentiem. Tiem bija armijas tipa formas tērpi, uzpleči un atšķirības zīmes.

 

1953.gadā Militarizētā ugunsdzēsības dienesta jaunākā komandējošā sastāva skola tika pārveidota par Ugunsdzēsības pārvaldes militarizētā ugunsdzēsības dienesta Mācību vienību.