Print

1935.-1940.gads

 

Civilās aizsardzības jomas attīstība Latvijā aizsākās līdz ar 1934.gadā pieņemto „Likumu par pasīvo gaisa aizsardzību” un 1936.gadā apstiprināto „Pasīvās gaisa aizsardzības plānu”.

 

1939. gadā Iekšlietu ministrijā  izveidoja  Pasīvās  gaisa  aizsardzības  pārvaldi ar trim nodaļām: operatīvā, tehniskā un ugunsgrēku apkarošanas.


Ugunsgrēku apkarošanas nodaļa vadīja ugunsgrēku apkarošanu, gāzu patversmju ieviešanu, valsts un pašvaldību ugunsdzēsējus, kā arī privāto ugunsdzēsēju organizāciju darbību un sekoja ugunsgrēku apkarošanas likuma un noteikumu izpildei.

 

1939. un 1940.gadu mijā Rīgas ugunsdzēsēju rīcībā bija 60 automobiļi un ugunsdzēsības jomā galvaspilsēta bija sasniegusi Rietumeiropas valstu līmeni. 

 

Ugunsdzēsības attīstību pārtrauca 2.pasaules karš un Latvijas okupācija.