Augstskolām un koledžām rekomendācijas par civilās aizsardzības kursa saturuPrint

Augstskolām un koledžām rekomendācijas par civilās aizsardzības kursa saturu