“Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” (Safety First!, LLI-92)Print

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu  “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” (Safety First!, LLI-92).

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt Latvijas un Lietuvas glābēju kapacitāti, kā arī informēt iedzīvotājus un tūristus par drošu atpūtu pludmalē.

Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 3.aprīlis līdz 2019.gada 2.februāris 

Projekta budžets: 589 336 EUR (VUGD budžeta daļa - 167 200 EUR, ES līdzfinansējums - 142 120 EUR)

Sadarbības partneri:

Ventspils pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” (vadošais partneris)

 Liepājas pašvaldības iestāde ”Pašvaldības policija”

Pāvilostas novada pašvaldība

Klaipēdas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde

SIA "Neringos komunalininkas"

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta aktivitātes:

1.      Meklēšanas un glābšanas darbu praktiskās mācības glābējiem, t.sk. ūdenslīdējiem un glābšanas staciju sargiem Latvijā un Lietuvā.

2.      Meklēšanas un glābšanas darbu semināri glābējiem, t.sk. ūdenslīdējiem un glābšanas staciju sargiem Latvijā un Lietuvā.

3.      Specializētas tehnikas un aprīkojuma iegāde:

-          16 Skapīši ūdenslīdēju aprīkojumam;

-          16 Ūdenslīdēju aprīkojuma somas;

-          Ūdenslīdēju autobuss ar 18 vietām.

4.      Četru informatīvu filmu izveide par drošu atpūtu pludmalē.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Preses relīzes

Oficiāli uzsākta projekta “Safety first!” realizācija

Liepājā notika starptautiskas teorētiskās apmācības Latvijas un Lietuvas glābējiem uz ūdens

Liepājā notiks starptautiskas teorētiskās apmācības Latvijas un Lietuvas ūdenslīdējiem

VUGD amatpersonas apmeklēs mācības glābējiem un ūdenslīdējiem Klaipēdā

___________________________________________________________________________________________________________________________________

2017. gada 20.aprīli Ventspilī notika projekta atklāšanas pasākums, kurā tikās visi Projektā iesaistīto organizācijas pārstāvji. Atklāšanas sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar aktivitātēm, ko plānots īstenot  projekta laikā.

24. augustā Liepājā norisinājās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkotās teorētiskās apmācības glābējiem uz ūdens projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas. Teorētisko mācību laikā tika pilnveidota Latvijas un Lietuvas glābēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar drošību jūras piekrastē.

14. septembrī Liepājā norisinājās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkotās teorētiskās apmācības ūdenslīdējiem projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros. Teorētisko mācību laikā tika pilnveidota Latvijas un Lietuvas ūdenslīdēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar glābšanas darbiem uz un zem ūdens. Apmācībās tika pārrunātas tādas tēmas kā vispārējie drošības nosacījumi ūdenslīdēju darbā, kā sniegt palīdzību cietušam ūdenslīdējam virs un zem ūdens, kā arī pirmās palīdzības sniegšana uz ūdens un krastā kritiskās situācijās un niršanas laikā, kā arī citas tēmas. Apmācības vadīja pieredzējuši Nacionālas daivinga līgas instruktori no daivinga kluba “Jūras vējš”.