“Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” (Safety First!, LLI-92)Print

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu  “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” (Safety First!, LLI-92).

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt Latvijas un Lietuvas glābēju kapacitāti, kā arī informēt iedzīvotājus un tūristus par drošu atpūtu pludmalē.

Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 3.aprīlis līdz 2019.gada 2.februāris 

Projekta budžets: 589 336 EUR (VUGD budžeta daļa - 167 200 EUR, ES līdzfinansējums - 142 120 EUR)

Sadarbības partneri:

Ventspils pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” (vadošais partneris)

Liepājas pašvaldības iestāde ”Pašvaldības policija”

Pāvilostas novada pašvaldība

Klaipēdas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde

SIA "Neringos komunalininkas"

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta aktivitātes:

1.      Meklēšanas un glābšanas darbu praktiskās mācības glābējiem, t.sk. ūdenslīdējiem un glābšanas staciju sargiem Latvijā un Lietuvā.

2.      Meklēšanas un glābšanas darbu semināri glābējiem, t.sk. ūdenslīdējiem un glābšanas staciju sargiem Latvijā un Lietuvā.

3.      Specializētas tehnikas un aprīkojuma iegāde:

-          16 Skapīši ūdenslīdēju aprīkojumam;

-          16 Ūdenslīdēju aprīkojuma somas;

-          Ūdenslīdēju autobuss ar 18 vietām.

4.      Četru informatīvu filmu izveide par drošu atpūtu pludmalē.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Preses relīzes

VUGD glābēji aizvadījuši praktiskās mācības Neringas pilsētā

Oficiāli uzsākta projekta “Safety first!” realizācija

Liepājā notika starptautiskas teorētiskās apmācības Latvijas un Lietuvas glābējiem uz ūdens

Liepājā notiks starptautiskas teorētiskās apmācības Latvijas un Lietuvas ūdenslīdējiem

VUGD amatpersonas apmeklēs mācības glābējiem un ūdenslīdējiem Klaipēdā (pirmās mācības)

VUGD amatpersonas apmeklēs mācības glābējiem un ūdenslīdējiem Klaipēdā (otrās mācības)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

2017. gada 20.aprīli Ventspilī notika projekta atklāšanas pasākums, kurā tikās visi Projektā iesaistīto organizācijas pārstāvji. Atklāšanas sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar aktivitātēm, ko plānots īstenot  projekta laikā.

2017. gada 24. augustā Liepājā norisinājās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkotās teorētiskās apmācības glābējiem uz ūdens projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas. Teorētisko mācību laikā tika pilnveidota Latvijas un Lietuvas glābēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar drošību jūras piekrastē.

2017. gada 14. septembrī Liepājā norisinājās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkotās teorētiskās apmācības ūdenslīdējiem projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros. Teorētisko mācību laikā tika pilnveidota Latvijas un Lietuvas ūdenslīdēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar glābšanas darbiem uz un zem ūdens. Apmācībās tika pārrunātas tādas tēmas kā vispārējie drošības nosacījumi ūdenslīdēju darbā, kā sniegt palīdzību cietušam ūdenslīdējam virs un zem ūdens, kā arī pirmās palīdzības sniegšana uz ūdens un krastā kritiskās situācijās un niršanas laikā, kā arī citas tēmas. Apmācības vadīja pieredzējuši Nacionālas daivinga līgas instruktori no daivinga kluba “Jūras vējš”.

2017. gada 3.oktobrī Klaipēdā norisinājās pirmā projekta Safety First! darba grupas sanāksme, kurā visi projektā iesaistīte partneri pārrunāja projektā jau veiktās aktivitātes un precizēja turpmāko aktivitāšu plānu.

2017. gada 26. oktobrī VUGD Kurzemes reģiona brigādes amatpersonas apmeklēja teorētiskās apmācības glābējiem un ūdenslīdējiem Klaipēdā. Apmācībās tiks pārrunātas tādas tēmas kā Lietuvas glābēju uz ūdens sagatavošana, glābēju drošība ūdenī un uz ledus, peldētāju veselība un traumas, glābšana uz ūdens, glābšanas aprīkojums u.c. tēmas.

2017.gada 14.decembrī VUGD amatpersonas apmeklēja otrās teorētiskās apmācības glābējiem un ūdenslīdējiem Klaipēdā. Teorētisko mācību laikā tiks pilnveidota Latvijas un Lietuvas glābēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar glābšanas darbiem uz un zem ūdens. Apmācībās tika pārrunātas tādas tēmas kā glābēju drošība ūdenī un uz ledus, glābēja pienākumi uz ūdens, paņēmieni, ko izmantot glābšanai uz ūdens un ledus u.c. tēmas.

21. un 22. jūnijā 34 VUGD amatpersonas, projekta Safety First! ietvaros, apmeklēja praktiskās mācības Neringas pilsētā, Lietuvā. Praktisko mācību laikā tika imitēta divu kuģu sadursme, kuras rezultātā jāveic glābšanas darbi uz ūdens, izmantojot jauno ātrgaitas radiovadāmo iekārtu, kuru var virzīt līdz glābjamajam un noturēt viņu virs ūdens.