Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana (CBRNE, VUGD/IDF/2016/9)Print

01.12.2016

Iekšējās drošības fonda programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana” (CBRNE, VUGD/IDF/2016/9).

Projektā vispārīgais mērķis ir uzlabot civilo aizsardzību CBRNE apdraudējumu un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu gadījumā.

Projekta tiešais mērķis ir uzlabot VUGD reaģēšanas spējas CBRNE apdraudējumu un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu gadījumā.

Projekta realizācijas laiks: 10.10.2016 – 31.08.2018

Projekta finansējums: 5 918 252 eiro (fonda finansējums – 4 438 689 EUR; valsts līdzfinansējums – 1 479 563 EUR)

Projekta aktivitātes: projektā plānots pilnveidot VUGD reaģēšanas spējas un kapacitāti, iepērkot glābšanas darbiem un CBRNE avāriju seku likvidēšanas darbiem vajadzīgo tehniku un aprīkojumu. Projekta ietvaros plānots iegādāties 6 ķīmisko avāriju automašīnas, 5 glābšanas darbu automašīnas ar speciālo aprīkojumu un 4 CBRNE konteinertipa piekabes ar speciālo aprīkojumu.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Preses relīzes

VUGD papildina specializēto transportlīdzekļu klāstu ar astoņiem jauniem automobiļiem

VUGD papildina specializēto transportlīdzekļu klāstu ar konteinertipa piekabēm

__________________________________________________________________________________________________________________________

2017.gada 31.jūlijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests projekta “CBRNE” ietvaros saņēma 3 ķīmisko avāriju automašīnas un 5 glābšanas darbu automašīnas (4x4). Plānots, ka 2018.gada vasarā tiks piegādāta atlikusī projektā plānotā tehnika – 3 ķīmisko avāriju automašīnas un 4 CBRNE konteinertipa piekabes.

__________________________________________________________________________________________________________________________

2018.gada aprīlī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma pirmo no četrām CBRNE konteinertipa piekabēm ar kurām drīzumā izsaukumā dosies ugunsdzēsēji glābēji no Rīgas, Liepājas, Daugavpils un Valmieras.