Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi"Print

25.04.2012

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) izveidots 1975.gadā, lai izlīdzinātu attīstības līmeņu atšķirības ES reģionos. Īpaša uzmanība tiek pievērstā  ES pierobežas reģioniem, kuros tiek uzlabota publiskā infrastruktūra un veicināta uzņēmējdarbība. 

Realizētie projekti:

1. VUGD apmācības informācijas sistēmas pilnveidošana