Valmierā atklāj jauno depo ēkuPrint

09.07.2007


Valmierā atklāj jauno depo ēku

Valmierā 6. jūlijā tika atklāta jaunā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Valmieras depo ēka.

Pēc Valmieras rajona padomes pasūtījuma 1996.gadā izstrādāja būvniecības tehnisko projektu jaunai depo ēkai blakus jau esošajai turpat Valmierā, Tērbatas ielā, un uzsāka būvniecību.

Tika uzbūvēta divu stāvu ēka ar alternatīvo apkuri, taču finansējuma trūkuma dēļ darbus apturēja un jaunbūvei veica konservāciju. Valmieras rajona padome 2000.gadā nodeva būvniecības tehnisko projektu Valmieras pilsētas pašvaldībai, kuru tā 2001.gadā bez atlīdzības nodeva VUGD Valmieras brigādei. Kopš 2001.gada VUGD finansējums depo ēku būvniecībai vai renovācijai netika piešķirts. Darbi atsākās 2006.gadā, kad Ministru Kabinets piešķīra finansējumu 387 168 Ls VUGD Valmieras brigādes depo ēkas Valmierā, būvniecības pabeigšanai, teritorijas labiekārtošanai un telpu aprīkošanai. Ēkā VUGD Valmieras brigādes vajadzībām izbūvēta garāža, dispečerdienests, inventāra noliktava, ģērbtuves, kabineti, mācību klase un Ārkārtējo situāciju komisijas darba kabinets. Jaunās ēkas apbūves laukums ir 501,2 m2 un telpu kopējā platība - 737,4 m2.

Līdzšinējai ēkai Tērbatas ielā 9, kur atradās VUGD Valmieras brigādes depo, 1938. gada 11. septembrī pilsētas valde, sadarbojoties ar ugunsdzēsēju biedrību, lika pamatakmeni jaunajam depo. Pēc inženiera Stakles projekta ar biedrības pūlēm un pilsētas atbalstu, kā arī atsaucīgo iedzīvotāju ziedojumiem, ugunsdzēsēju depo tika uzcelts. Būve izmaksāja Ls 81000. Tur padomju laikā atradās Iekšlietu ministrijas ugunsdzēsības komanda, kā arī pilsētas atbalstītā ugunsdzēsēju komanda un rajona BUB pārvalde.