Civilās aizsardzības plānu izstrādei nosaka vienotu regulējumuPrint

07.11.2017

Otrdien, 7.novembrī, Ministru kabinets (MK) izdeva Iekšlietu ministrijas izstrādātos MK noteikumus “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju”, kuros noteikta valsts, sadarbības teritorijas, paaugstinātas bīstamības objekta un objekta civilās aizsardzības plāna struktūra, kā arī tajā iekļaujamā informācija. 

Līdz šim valsts, pašvaldību, komersantu un iestāžu civilās aizsardzības (CA) plānu izstrādi noteica vairāki atsevišķi normatīvie akti, savukārt līdz ar jaunajiem noteikumiem izveidots vienots regulējums, kas attiecināms uz CA plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju.

Jaunie noteikumi paredz, ka sadarbības teritorijas CA plānam nevajadzētu dublēt valsts CA plānu, bet nepieciešamības gadījumā attiecīgam riskam ir jānosaka detalizētākus pasākumus, kā arī iespējamo evakuācijas kārtību, ņemot vērā apdraudējuma iespējamas sekas un pašvaldību sadarbības iespējas.

Šie noteikumi nebūs saistoši objektiem, kuriem CA plānus izstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka ar bīstamām ķīmiskām vielām saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumus.

Līdz ar jauno MK Noteikumu par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju spēkā stāšanos, spēku zaudēs MK 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.423 “Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”.