Fotogalerija - Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta mācības Kelmē (18.-20.09.2013)