Fotogalerija - Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta mācības Kalnciemā (25.-27.09.2013)