Fotogalerija - Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta mācības (07.08.2013)