E-pakalpojumiPrint

 

"Ugunsdrošība un glābšana - Esi Lietpratējs!"

Bezmaksas e-kurss iedzīvotājiem "Esi Lietpratējs!" ir noderīgs ikvienam, lai izglītotos par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas situācijās. Apmācība sastāv no diviem kursiem - pirmajā ("Esi Lietpratējs" ģimenēm ar bērniem) atrodamas filmiņas par drošības jautājumiem  un tests, lai pārbaudītu savas zināšanas, otrajā ("Esi Lietpratējs" iedzīvotājiem) atrodami drošības padomi un zināšanu pārbaudes tests.

Reģistrēties  Pieslēgties

 


Par ugunsdrošību atbildīgo personu apmācība

Apmācībai profesionālās pilnveides izglītības programmā „Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem” (160 stundas) ir pieejama elektroniskā reģistrēšanās.

 Reģistrēties  Pieslēgties

 


Apmācība civilās aizsardzības jautājumos

Apmācībai profesionālās pilnveides izglītības programmā „Pamatlīmeņa zināšanu programma civilās aizsardzības speciālistiem” (160 stundas) ir pieejama elektroniskā reģistrēšanās.

Reģistrēties  Pieslēgties